Ý là một điển hình cho các hoạt động An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Hiệp hội các nhà xuất khẩu đá tự nhiên và khoáng sản Aegean nhận định

0 2

Hiệp hội các nhà xuất khẩu đá tự nhiên và khoáng sản Aegean Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một chuyến quan sát kỹ thuật đến Ý về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp để ngăn ngừa tai nạn và thương tích nghề nghiệp.

Chuyến đi diễn ra trong khuôn khổ dự án của Liên minh Châu Âu “Các hoạt động định hướng về phát triển sức khỏe và an toàn lao động (OHS) (Tài liệu trực quan và đào tạo ứng dụng) cho ngành khai thác đá tự nhiên để ngăn ngừa tai nạn và thương tích nghề nghiệp” liên quan đến việc tuân thủ các quy tắc về sức khỏe và an toàn của người lao động trong các ngành công nghiệp khai thác.

Mevlüt Kaya, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu đá tự nhiên và khoáng sản Aegean, nói rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất của tính bền vững là một hệ thống làm việc sẽ cải thiện điều kiện làm việc và ngăn ngừa tai nạn tại nơi làm việc.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Ý là một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới về “An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp” trong lĩnh vực khai thác đá tự nhiên, và do đó, việc tổ chức một chuyến đi đến Ý là rất có lợi.

Là một phần của chuyến đi, các cuộc hội thảo đã được tổ chức bởi các tổ chức An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Vùng Tuscany và Viện Quốc gia Phòng chống Tai nạn Nghề nghiệp. Các thành viên của Hiệp hội Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm các mỏ đá tự nhiên mở và đóng cửa ở vùng Carrara, trung tâm sản xuất đá tự nhiên quan trọng nhất của Ý và được kiểm tra tại chỗ các hoạt động liên quan đến an toàn lao động. Một hội thảo đào tạo về an toàn lao động đã được tổ chức tại Phòng Thương mại Carrara.

Mục tiêu là các công ty thành viên của hiệp hội áp dụng các thực hành này liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động trong cơ sở sản xuất của họ theo tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu.

Nguồn: stonenews.eu

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...