Xuất khẩu đá granite và đá marble của Brazil trong quý 2 năm 2022

0 438

Sự gia tăng xuất khẩu đá marble của Brazil trong những năm gần đây tiếp tục trong quý thứ hai của năm 2022. Ngược lại, xuất khẩu đá granite vẫn có xu hướng giảm. Điển hình là trong khoảng thời gian từ quý II / 2018-2022, xuất khẩu đá marble tăng về giá trị + 130,38% và số lượng tăng + 110,69%. Trong cùng thời kỳ, xuất khẩu đá granite giảm -11,63% về giá trị và -17,81% về lượng.

Tập trung vào năm 2022, bảng dưới đây cho thấy phần trăm thay đổi về giá trị và số lượng xuất khẩu đá granite và đá marble giữa quý đầu tiên của năm 2021 và năm 2022 và giữa quý đầu tiên và quý thứ hai của năm 2022.

bảng số liệu

Xuất khẩu đá marble trong quý 2 năm 2022 đã lập kỷ lục 5 năm. Sự gia tăng trong 5 năm qua chủ yếu là do xuất khẩu đá marble chưa qua chế biến sang Trung Quốc và đá marble đã qua chế biến sang Mỹ ngày càng tăng. Trong khoảng thời gian từ quý 2 năm 2018 – 2022, xuất khẩu đá marble chưa qua chế biến của Brazil sang Trung Quốc đã tăng giá trị + 1269% và số lượng tăng + 453,43%. Tương tự, xuất khẩu đá marble đã qua chế biến sang Mỹ, trong quý II / 2018-2022, tăng 84,76% về giá trị và + 57,67% về lượng.

Sự gia tăng giữa quý I và quý II năm 2022 là do xuất khẩu đá marble đã qua chế biến sang Mỹ ngày càng tăng, trong khi xuất khẩu đá marble chưa qua chế biến sang Trung Quốc giảm trong cùng thời kỳ.

Về xuất khẩu đá granite, xu hướng giảm trong những năm gần đây là do xuất khẩu đá granite chưa chế biến sang Trung Quốc và đá granite đã qua chế biến sang Mỹ giảm. Trong khoảng thời gian từ quý 2 năm 2018 – 2022, xuất khẩu đá granite chưa qua chế biến của Brazil sang Trung Quốc giảm -14,7% về giá trị và -30,36% về số lượng. Trong khoảng thời gian từ quý II / 2018-2022, xuất khẩu đá marble đã qua chế biến sang Hoa Kỳ giảm -22,46% về giá trị và -17,38% về lượng.

Sự gia tăng giữa quý I và quý II năm 2022 là do xuất khẩu đá granite đã qua chế biến sang Hoa Kỳ ngày càng tăng, trong khi xuất khẩu đá granite chưa qua chế biến sang Trung Quốc giảm nhẹ về giá trị và tăng về số lượng trong cùng thời kỳ.

* Số liệu thống kê được rút ra từ việc phân tích Mã lớp thuế – Mã hệ thống hài hòa (HS):

Sản phẩm đá marble:

251511: Đá marble và đá travertine, thô hoặc đã được trang trí thô.

251512 Đá marble và đá travertine, mới chỉ được cắt, bằng cách cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc phiến hình vuông hoặc hình chữ nhật.

680221: Các sản phẩm bằng đá marble, travertine và alabaster, chỉ đơn giản là cắt hoặc xẻ, với bề mặt phẳng hoặc đều (trừ bề mặt được bào hoàn toàn hoặc một phần, phủ cát, thô hoặc mài mịn hoặc đánh bóng, gạch lát, hình khối và các sản phẩm tương tự bằng phân nhóm 6802,10, gạch, lề đường và phiến đá lát).

680291: Đá marble, đá travertine và alabaster, dưới mọi hình thức (trừ gạch lát, hình khối và các sản phẩm tương tự thuộc phân nhóm 6802.10, đồ trang sức giả, đồng hồ, đèn và phụ kiện chiếu sáng và các bộ phận của chúng, nút, tác phẩm điêu khắc gốc và tượng tạc, bộ, lề đường và phiến đá lát) .

Sản phẩm đá granite:

251611: Đá granite, thô hoặc đã được trang trí thô (loại trừ đã có các đặc điểm của đá tảng, đá lề đường và phiến đá lát).

251612: Đá granite, mới chỉ được cắt, bằng cách cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc phiến có hình vuông hoặc hình chữ nhật (không bao gồm các đặc điểm của đá tảng, đá lề đường và phiến đá lát).

680223: Đá granite và các sản phẩm của chúng, được cắt hoặc xẻ đơn giản, có bề mặt phẳng hoặc đều (không bao gồm bề mặt được bào hoàn toàn hoặc một phần, phủ cát, thô hoặc mịn hoặc mài nhẵn hoặc đánh bóng, gạch lát, hình khối và các sản phẩm tương tự thuộc phân nhóm 6802 10 00 , thiết lập, lề đường và phiến đá lát)

680293: Đá granite, ở bất kỳ hình thức nào, đã được đánh bóng, trang trí hoặc gia công theo cách khác (trừ gạch lát, hình khối và các sản phẩm tương tự thuộc phân nhóm 6802.10, đồ trang sức giả, đồng hồ, đèn và phụ kiện chiếu sáng và các bộ phận của chúng, tác phẩm điêu khắc nguyên bản và tượng tạc, bộ, lề đường và phiến đá lát)

* Do luồng dữ liệu nhất quán, số liệu thống kê có thể thay đổi trong năm

 

Nguồn: Stonenews

Thư Viện Đá Tự Nhiên – Biên tập

Comments
Loading...