Tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm đá marble của Ý: Tháng 1 – Tháng 5 năm 2020

0 10

Theo báo cáo trước đây của chúng tôi về tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm đá marble của Ý từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, Stonenews.eu, sau khi thu thập, nghiên cứu và chỉnh sửa dữ liệu thống kê do Eurostat cung cấp, trình bày mức tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm đá marble của Ý trong 5 tháng đầu năm 2020, cho cả khối và tấm cũng như các sản phẩm đá marble thành phẩm, kiểm tra giá trị và số lượng xuất khẩu và so sánh với cùng kỳ năm ngoái cũng như 5 tháng cuối năm 2019.

Xuất khẩu khối và tấm đá marble của Ý từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020 theo cùng xu hướng giảm của 4 tháng đầu năm, cả về giá trị và số lượng xuất khẩu, thậm chí giảm nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế quan trọng nhất là sự sụt giảm số lượng xuất khẩu đã vượt qua giá trị.

Đối với xuất khẩu đá marble thành phẩm, tốc độ tăng trưởng cũng âm, mặc dù thấp hơn so với khối và tấm trong 5 tháng đầu năm 2020 so với năm 2019. Một lần nữa, sự sụt giảm về số lượng xuất khẩu đã vượt qua mức giảm về giá trị.

Mặc dù xuất khẩu các sản phẩm đá marble của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng điều đáng nói là tại thời điểm này, Ý đã xuất khẩu các khối và phiến đá marble trị giá 84,42 triệu euro và các sản phẩm đá marble thành phẩm trị giá 240,92 triệu euro.

* Do luồng dữ liệu nhất quán, thống kê có thể thay đổi trong năm

Ban Biên Tập – Thư Viện Đá Tự Nhiên

Theo Stonenews.eu

Comments
Loading...