Pietra Naturale Autentica: Tuyên ngôn bền vững của đá tự nhiên đích thực

0 723

Một “Tuyên ngôn” liệt kê 10 hướng dẫn. Chúng bao gồm các định hướng sinh thái, kinh tế và xã hội.

Một vật liệu luôn phục vụ con người trong việc tạo ra những không gian sống tuyệt đẹp cũng thoải mái, rộng mở và bền vững. Và giảm tác động đối với môi trường.

  1. Tự nhiên hướng tới ba khía cạnh bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội
  2. Bền vững tự nhiên để đạt được các MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG của Thỏa thuận Paris
  3. Bền vững tự nhiên theo hướng đo lường tiêu chí ESG
  4. Bền vững tự nhiên theo hướng tái tạo môi trường
  5. Bền vững tự nhiên theo hướng đổi mới, nghiên cứu và phát triển
  6. Bền vững tự nhiên đối với nền kinh tế tuần hoàn của chất thải
  7. Bền vững tự nhiên hướng tới các tiêu chuẩn xanh về quy hoạch và xây dựng
  8. Bền vững tự nhiên hướng tới hạnh phúc, sức khỏe và an toàn trong môi trường sống và làm việc
  9. Bền vững tự nhiên cho sự phát triển của “Made in Italy”
  10. Bền vững tự nhiên đối với trách nhiệm của doanh nghiệp trong kinh tế học mối quan hệ mới

Nguồn: Stonenews

Thư Viện Đá Tự Nhiên – Biên tập

Comments
Loading...