Oman, India ink MoU trong lĩnh vực khai thác

0 3

Bộ Năng lượng và Khoáng sản Oman (MEM) và Công ty TNHH Đất hiếm Ấn Độ (IREL) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác xi măng trong lĩnh vực khoáng sản.

Biên bản ghi nhớ quy định về việc trao đổi các luật và quy định được hai nước thông qua trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản và dữ liệu về các cơ hội đầu tư.

Hai bên khuyến khích hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực đổi mới và ứng dụng kỹ thuật. Họ sẽ khám phá các phương pháp khai quật khoáng sản hiện đại và phát triển các ngành công nghiệp dựa trên khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản quý hiếm, nhằm mục đích nâng cao giá trị gia tăng trong khoáng sản. Điều này bên cạnh việc tăng cường hợp tác trong nghiên cứu kỹ thuật và khảo sát địa chất.

Biên bản ghi nhớ được đưa ra nhằm theo đuổi những nỗ lực của MEM nhằm phát triển lĩnh vực khoáng sản theo cách đáp ứng nguyện vọng gắn liền với lĩnh vực quan trọng này, là trụ cột chính trong đa dạng hóa kinh tế như Tầm nhìn Oman 2040 đã đề ra. Nó cũng xuất hiện trong bối cảnh MEM quan tâm đến việc thu hút chuyên gia học thuật trong việc khám phá tài nguyên khoáng sản ở các vùng đất của Oman, đặc biệt là các khoáng sản gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nguồn: marmomac.com

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...