Những con đường nghệ thuật được phụ trách bởi Raffaello Galiotto

0 3

Triển lãm Percorsi d’Arte, do Raffaelo Galiotto phụ trách và hiện đang là ấn bản thứ hai, nhằm mục đích nghiên cứu chủ đề về việc sử dụng máy móc trong chế tác nghệ thuật đá.

Trong những năm gần đây, với sự phổ biến của công nghệ số, cả ngành công nghiệp và nghề thủ công của lĩnh vực chế tác đá đã trang bị cho mình những công cụ ngày càng có hiệu suất cao. Năm nghệ nhân quốc tế đã và đang thử nghiệm công nghệ số để xử lý đá trong một thời gian sẽ mang lại sức sống, khi cộng tác với các công ty hàng đầu của Ý về sản xuất máy móc, phần mềm và công cụ, cho năm tác phẩm về chủ đề tính tự nhiên của đá.

Triển lãm nhằm làm nổi bật mối quan hệ giữa biểu hiện nghệ thuật, công nghệ và tính tự nhiên của đá.

Con người và công nghệ sẽ đối đầu với đá và thiên nhiên, trong một mối quan hệ cực kỳ có tính thời sự sẽ kích thích cuộc tranh luận sẽ được tổ chức với một hội nghị đặc biệt trong sự kiện diễn ra tại Khu vực Diễn đàn ở Pavilion 1 – Nhà hát Đá Ý.

TÁC GIẢ / CÔNG TY
Nicolas Bertoux / Cms, Cave Gamba
Raffaello Galiotto /
Emmedue Sylvestre Gauvrit / Tyrolit Vincent
Jon Isherwood / Garfagnana Đổi mới
Cynthia Sah / Denver, Taglio
Cộng tác với: Essegra International, Fila Industria Chimica

Nguồn: marmomac.com

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...