Nhập khẩu các sản phẩm đá marble và đá granite thành phẩm của Hoa Kỳ vào năm 2020

0 21

Đại dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại ảnh hưởng như thế nào đến nhập khẩu các sản phẩm đá marbleđá granite thành phẩm của Hoa Kỳ vào năm 2020?

Nhập khẩu các sản phẩm đá marbleđá granite thành phẩm của Hoa Kỳ vào năm 2020, do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố gần đây, cho thấy sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại và đại dịch COVID-19 tấn công và ảnh hưởng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Hoa Kỳ vẫn duy trì nhập khẩu ở mức cao, ghi nhận mức giảm tương đối nhỏ so với năm 2019.

Đá granite

Trong nhập khẩu đá marble thành phẩm từ năm 2019 – 2020, Hoa Kỳ ghi nhận giá trị giảm -5,88% trong khi về số lượng, họ tăng + 3,25%. Trong Bảng dưới đây, chúng ta thấy chi tiết các thay đổi hàng tháng (%) trong nhập khẩu.

đá marble

Trong Bảng, chúng ta quan sát thấy sự sụt giảm của hiệp một và sự gia tăng của hiệp hai. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, giá trị giảm -33,33% và về lượng giảm -13,46%. Ngược lại, từ tháng 7 đến tháng 12, mức tăng + 27,27% đã được ghi nhận về giá trị và số lượng + 16,01%.

Trong các Bang có giá trị nhập khẩu cao nhất vào năm 2020, Texas là Bang duy nhất ghi nhận mức tăng + 6,18% trong khi New York ghi nhận mức giảm lớn nhất với -16,31%. Ở các bang khác, Georgia, Florida -3,52% và California -6,8% ghi nhận mức giảm nhẹ -0,88%.

Đá Granite

Trong nhập khẩu đá granite thành phẩm giai đoạn 2019-2020, Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm -7,48% về giá trị và -7,04% về lượng. Trong Bảng dưới đây, chúng ta thấy chi tiết các thay đổi hàng tháng (%) trong nhập khẩu.

đá granite

Trong Bảng, chúng ta quan sát thấy rằng quá trình nhập khẩu đá granite tương tự như đá marble, giảm trong nửa đầu và tăng trong nửa sau. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, giá trị giảm -28,73% và về lượng giảm -27,6%. Ngược lại, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12, mức tăng + 14,01% về giá trị đã được ghi nhận, trong khi về số lượng, mức giảm nhẹ là -0,24%.

Trong các bang có giá trị nhập khẩu cao nhất vào năm 2020, Bắc Carolina ghi nhận mức tăng + 17,44% và Georgia + 2,07%. Texas giảm -6,48%, California -18,78%, Florida -6,99% và New Jersey -21,43%.

* Số liệu thống kê được rút ra từ việc phân tích các mã của hệ thống hài hòa (HS):

6802215000: Đá marble a alabaster mnmntl bldg smply ct o swn w phẳng o evn bề mặt.

6802910500: Tấm đá marble.

802911500: Đá marble, trừ phiến.

6802230000: Đá granite Mon or Bldg Cắt hoặc cưa (t).

6802930010: Đá granite, mnmtl / bldg, nt Ct Sz, 1 Fc Wrkd, mr Th Ct / swn (t).

6802930020 Đá granite, mntl / bldg, ct Sz, wrkd Mr Thn Ct / swn, tối đa 1,5 (t).

6802930025: Đá granite, mntl / bldg, ct Sz, v.v., mx Thk Ov 1,5 Tháng 11 7,5 (t).

6802930035: Tượng đài, đế, điểm đánh dấu bằng đá granite, dày hơn 7,5 Cm (t).

6802930060: Đá granite, Mntl / bldg, ct Sz, v.v., Ov 7,5 Cm Thck, nesoi (t).

6802930090: Đá granite, Nesoi (t).

* Do luồng dữ liệu nhất quán, số liệu thống kê có thể thay đổi trong năm
Để biết thêm số liệu thống kê, hãy liên hệ với info@stonenews.eu

Ban biên tập Thư Viện Đá Tự Nhiên

Nguồn: Stonenews.eu

Comments
Loading...