Nhập khẩu các khối và phiến đá marble và đá granite của Trung Quốc trong chín tháng đầu năm 2021

0 19

Nhập khẩu các khối và phiến đá marble và đá granite của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm trong 9 tháng đầu năm 2021. Ngược lại, nhập khẩu đá marble của Trung Quốc, không bao gồm 9 tháng năm 2020, là thấp nhất. Điều đó dẫn đến việc tăng giá bình quân lên mức cao nhất trong giai đoạn 2017 – 2020. Sản lượng nhập khẩu đá granite thô cao nhất trong 5 năm qua, trong khi giá bình quân mỗi tấn, ngoại trừ 9 tháng của năm 2020, là thấp nhất.

Phân tích dữ liệu thống kê cho thấy nhập khẩu các khối và phiến đá marble tốt hơn so với nhập khẩu đá granite. Bảng dưới đây cho thấy sự thay đổi (%) về giá trị của các khối và tấm đá marble và nhập khẩu đá granite từ Trung Quốc trong 9 tháng 2020 – 2021 và các quý 2 và 3 năm 2021.

Trong bảng trên, chúng ta quan sát thấy sự gia tăng đáng kể trong nhập khẩu các khối và phiến đá marble so với đá granite trong cả hai giai đoạn. Tập trung vào nhập khẩu trong vòng 9 tháng năm 2021, nhập khẩu các khối và phiến đá marble và đá granite ghi nhận một xu hướng khác. Trong những tháng nhập khẩu đá hoa cương và phiến đá tăng, nhập khẩu đá granite giảm. Ngoại lệ duy nhất là trong tháng 7-8 khi cả hai nguyên liệu đều tăng.

Đối với khối và tấm đá marble, tháng có giá trị và số lượng nhập khẩu cao nhất là tháng 8, trong khi giá trung bình mỗi tấn cao nhất được ghi nhận trong tháng 9. Đối với granit thô, tháng có giá trị và số lượng nhập khẩu cao nhất là tháng 4, trong khi giá trung bình mỗi tấn cao nhất được ghi nhận vào tháng 7.

Điều đáng nhấn mạnh là nhập khẩu các khối và tấm đá marble trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9, có giá trị giảm -18,15%, về lượng -18,41%, trong khi giá bình quân mỗi tấn tăng nhẹ + 0,32%. Ngược lại, granit thô tăng về giá trị + 9,66%, số lượng + 7,72% và giá bình quân mỗi tấn tăng + 1,8%.

* Số liệu thống kê được rút ra từ việc phân tích Mã lớp thuế – Mã hệ thống hài hòa (HS):

25151100: Đá marble & travertine, thô hoặc được trang trí thô.

25151200: Đá marble & travertine, chỉ đơn thuần được cắt thành các khối / phiến hình vuông / chữ nhật.

25181000: Dolomite, không nung / thiêu kết.

25161100: Đá granite, thô hoặc đã được trang trí thô.

25161200: Đá hoa cương, chỉ đơn thuần được cắt thành các khối / phiến hình vuông / chữ nhật.

* Do luồng dữ liệu nhất quán, số liệu thống kê có thể thay đổi trong năm

Nguồn: stonenews.eu

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...