Khám phá Trải nghiệm Đá

Tạp chí Marmomac

0 8

Tạp chí dành riêng cho kiến ​​trúc và thiết kế với đá tự nhiên ra đời. Tạp chí Marmomac là dự án xuất bản mới của Marmomac, ra đời như một đài quan sát vĩnh viễn trên đá được coi là vật liệu thạch anh (Quartzite) theo cách mở rộng, đối tượng của nghiên cứu và thử nghiệm liên tục.

Dự án tìm cách đảm bảo tính liên tục cho nghiên cứu như một khía cạnh không đổi theo thời gian, đặt ra cho mình nhiệm vụ đầy tham vọng là củng cố một nền văn hóa quốc tế về kiến trúc đá, phổ biến nghiên cứu và đổi mới và thúc đẩy cách tiếp cận đa ngành đối với kiến trúc bằng vật liệu đá tự nhiên.

Điều này sẽ được thực hiện không chỉ thông qua nghiên cứu chuyên sâu về nội dung của mỗi ấn bản – với các bản xem trước, hậu trường của triển lãm, phỏng vấn, dự án, thông tin chi tiết và phỏng vấn, mà còn bằng cách xem xét các  dự án  kiến trúc và thiết kế bằng đá trong thế giới và thông qua cuộc gặp gỡ với các nhân vật chính trực tiếp – kiến trúc sư, nhà thiết kế và nhà quy hoạch – đối thoại với nhau. Bằng cách đó, bằng cách kết hợp các nội dung được đề xuất theo thời gian, sẽ có thể tạo ra các phần rời rạc của một bài nghị luận về đá: hòn đá, những hòn đá trở thành một vấn đề thảo luận.

Nguồn: marmomac.com

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...