Hội đồng Châu Âu đạt được Thỏa thuận Chính trị về Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng

0 1.356

Ủy ban hoan nghênh thỏa thuận chính trị đạt được giữa Nghị viện Châu Âu và Hội đồng về Đạo luật Nguyên liệu thô Quan trọng (CRMA). Đạo luật đặt ra một loạt các hành động toàn diện để đảm bảo EU tiếp cận được nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng an toàn, đa dạng, giá cả phải chăng và bền vững. Điều này rất cần thiết cho khả năng cạnh tranh của Châu Âu, bao gồm cả các ngành công nghiệp xanh và kỹ thuật số cũng như quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Các quy định mới giúp tăng cường năng lực trong nước đối với các nguyên liệu thô quan trọng dọc theo chuỗi cung ứng, bổ sung các sáng kiến nhằm đa dạng hóa nguồn cung của họ thông qua quan hệ đối tác quốc tế được hỗ trợ bởi cơ sở Global Gateway.
Các tiêu chuẩn đã được thống nhất xác định rằng EU phải có khả năng khai thác 10%*, xử lý 40% và tái chế 25% lượng tiêu thụ nguyên liệu thô chiến lược hàng năm vào năm 2030. Về mặt tái chế, thỏa thuận này cũng đảm bảo rằng chúng ta sẽ dần dần thực hiện tính đến chất thải để xác định mục tiêu tái chế.

Thỏa hiệp cũng bao gồm mục tiêu giảm thiểu nhu cầu thông qua hiệu quả tài nguyên và tiến bộ công nghệ. EU cũng nên đa dạng hóa việc nhập khẩu nguyên liệu thô chiến lược để không phụ thuộc vào một nguồn cung cấp duy nhất cho hơn 65% lượng tiêu thụ của mình.

Để tăng cường năng lực trong nước của EU, Ủy ban cùng với các Quốc gia Thành viên sẽ xác định các Dự án Chiến lược dọc theo chuỗi giá trị sẽ được hưởng lợi từ các thủ tục cấp phép hợp lý hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cũng như khả năng tiếp cận tài chính được tạo điều kiện thuận lợi hơn. Thỏa thuận cũng mở rộng phạm vi của các Dự án Chiến lược sang những dự án cho phép sản xuất nguyên liệu thay thế nguyên liệu thô chiến lược. Hơn nữa, Đạo luật đảm bảo rằng những nỗ lực xây dựng chuỗi giá trị nguyên liệu thô quan trọng an toàn và bền vững, thông qua các Dự án chiến lược ở EU hoặc ở các nước thứ ba, được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn cao về môi trường, xã hội và quản trị.

Thỏa thuận bao gồm danh sách các nguyên liệu thô quan trọng và chiến lược giờ đây sẽ trở thành một phần của luật pháp EU, đồng thời bổ sung nhôm và than chì tổng hợp vào danh sách. Những nguyên liệu thô này đã được xác định do tầm quan trọng chiến lược của chúng đối với các lĩnh vực xanh, kỹ thuật số, quốc phòng và không gian cũng như mức tăng nhu cầu được dự đoán sẽ vượt quá nguồn cung dự kiến. Đạo luật cũng đưa ra biện pháp giám sát hiệu quả các chuỗi cung ứng nguyên liệu thô quan trọng và nghĩa vụ đối với các công ty lớn là thực hiện đánh giá rủi ro đối với chuỗi cung ứng của họ. Nó cũng thấy trước sự phối hợp của các kho nguyên liệu thô chiến lược giữa các Quốc gia Thành viên.

Bước tiếp theo

Thỏa thuận chính trị mà Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đạt được hiện phải được sự chấp thuận chính thức của họ.

Thông tin

Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng đã được Tổng thống von der Leyen công bố trong bài phát biểu tại Liên bang năm 2022, trong đó bà kêu gọi giải quyết sự phụ thuộc của EU vào các nguyên liệu thô quan trọng bằng cách đa dạng hóa và đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng trong nước và bền vững. Đạo luật đáp ứng Tuyên bố Versailles năm 2022 được Hội đồng Châu Âu thông qua, trong đó nêu rõ tầm quan trọng chiến lược của các nguyên liệu thô quan trọng để đảm bảo quyền tự chủ chiến lược của Liên minh và chủ quyền Châu Âu. Nó cũng đáp ứng các kết luận của Hội nghị về Tương lai Châu Âu và nghị quyết tháng 11 năm 2021 của Nghị viện Châu Âu về chiến lược nguyên liệu thô quan trọng của EU.

Ủy ban đã trình bày đề xuất về Đạo luật Nguyên liệu thô Quan trọng vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Các biện pháp này được xây dựng dựa trên đánh giá mức độ quan trọng năm 2023, một báo cáo tầm nhìn xa tập trung vào các công nghệ chiến lược cũng như các hành động được khởi xướng trong Kế hoạch hành động năm 2020 về các nguyên liệu thô quan trọng, được củng cố bởi công trình khoa học của Trung tâm nghiên cứu chung của Ủy ban (JRC).

*Cập nhật ngày 13/11/2023 lúc 20:20

Nguồn: Stonenews

Thư Viện Đá Tự Nhiên – Biên tập

Comments
Loading...