“Liên hệ với nghệ sĩ” của ifa: tài trợ cho các dự án trao đổi văn hóa giữa các nhà sáng tạo từ Đức và các nước đang phát triển

0 14

Trợ cấp cho chi phí đi lại và sinh hoạt cho một dự án trao đổi văn hóa từ nghệ thuật thị giác đương đại, kiến trúc, nhiếp ảnh, nghệ thuật truyền thông và thiết kế từ tháng 6 năm 2021 trở đi / Hạn nộp hồ sơ ngày 31 tháng 1 năm 2021

Với chương trình Liên hệ với các nghệ sĩ , Viện nghiên cứu Đức Auslandsbeziehungen (ifa, Viện Quan hệ Văn hóa Đối ngoại) hỗ trợ sự hợp tác quốc tế của các tác nhân văn hóa. Các nghệ sĩ và nhà văn hóa từ Đức và từ các nước đang chuyển đổi hoặc đang phát triển có thể được hỗ trợ cho các dự án về nghệ thuật thị giác đương đại, kiến trúc, nhiếp ảnh, nghệ thuật truyền thông và thiết kế. Theo đó, các ứng viên sẽ có cơ hội kết nối mạng lưới quốc tế và nâng cao cuộc diễn thuyết giữa các nền văn hóa giữa Đức và miền Nam toàn cầu, theo trang ifa-web.

Đối với ai :

* Các tác nhân văn hóa từ các nước đang phát triển và mới nổi muốn thực hiện một dự án ở Đức;
* Các nhà sáng tạo người Đức đang lên kế hoạch cho một dự án ở một quốc gia đang phát triển hoặc mới nổi;
* Những người không có quốc tịch Đức (có ít nhất 5 năm cư trú) đang lập kế hoạch cho một dự án ở một quốc gia đang phát triển hoặc mới nổi.
* Cụ thể: Nghệ sĩ, giám tuyển, nhà giáo dục nghệ thuật, nhà thiết kế nghệ thuật, kiến trúc sư và nhà thiết kế (bao gồm cả các tổ chức) với các dự án đương đại.

Yêu cầu :

* Tiêu chuẩn chất lượng cao của công trình nghệ thuật.
* Các nghệ sĩ từ đây và ở đó cộng tác sâu sắc.
* Thư mời từ một tổ chức văn hóa hoặc triển lãm phi thương mại (không có phòng trưng bày tư nhân).
* Các khoản đóng góp đáng kể về tài chính và / hoặc các khoản đóng góp riêng khác của tổ chức nước ngoài phát hành.
* Có thể nộp hồ sơ bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh.
* Học sinh không được tham gia.

Kinh phí: Trợ cấp cho chi phí đi lại từ Đức đến một nước đang phát triển hoặc ngược lại. Trong một số điều kiện nhất định, việc lưu trú tại nhà của nghệ sĩ cũng có thể được hỗ trợ.

Đơn vị tổ chức: “ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) là tổ chức trung gian lâu đời nhất của Đức về quan hệ văn hóa quốc tế. Nó thúc đẩy sự chung sống hòa bình và phong phú giữa con người và các nền văn hóa trên toàn thế giới. ifa hỗ trợ trao đổi nghệ thuật và văn hóa trong các chương trình triển lãm, đối thoại và hội nghị, đồng thời nó hoạt động như một trung tâm xuất sắc cho các mối quan hệ văn hóa quốc tế. Nó là một phần của mạng lưới toàn cầu và dựa trên mối quan hệ đối tác lâu dài, bền vững, “như đã nói trên trang web.

Hạn nộp hồ sơ : 31/01/2021 đối với các dự án trao đổi văn hóa khởi công vào tháng 6 cùng năm.

Ban biện tập Thư Viện Đá Tự Nhiên

Nguồn : IFA

Comments
Loading...