Bồ Đào Nha: Các mỏ khai thác đá bắt đầu trả ‘chi phí hàng năm’ để đảm bảo an ninh

0 23

Các mỏ khai thác đá sẽ bắt đầu bị tính phí hàng năm “để đảm bảo các nghĩa vụ pháp lý của chúng”.

Dự thảo luật đưa ra các khoản phí đang được thảo luận công khai cho đến cuối tháng và sau đó sẽ tiếp tục qua các giai đoạn khác nhau trước khi được đăng trên tờ báo chính phủ Diário da República.

Ý tưởng là để ngăn chặn những thảm kịch tiếp theo. Các báo cáo giải thích, luật mới cũng sẽ thay đổi các quy định về việc đóng cửa, đình chỉ hoặc từ bỏ hoạt động tại các mỏ đá.

Ban Biên Tập – Thư Viện Đá Tự Nhiên

Theo portugalresident.com

Comments
Loading...