Ả Rập Saudi khởi động sáng kiến ​​​​trao quyền cho các nhà thám hiểm địa phương trong lĩnh vực khai thác mỏ

0 1.057

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Bandar Al-Khorayef đã đưa ra sáng kiến ​​vườn ươm thăm dò (Nuthree) để trao quyền cho các nhà thám hiểm mới nổi, cả cá nhân và công ty địa phương, trong lĩnh vực thăm dò khai thác.

Nuthree đặt mục tiêu thiết lập một môi trường thăm dò bền vững tại địa phương để phát triển các địa điểm may mắn của Ả Rập Xê Út trở thành điểm khởi đầu cho các ngành công nghiệp đầy triển vọng.

Điều này được thực hiện với sự hợp tác của Cơ quan Khảo sát Địa chất Ả Rập Xê Út (SGS) và Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (Monshaat).

Người phát ngôn của Bộ Jarrah Bin Mohammed Al-Jarrah cho biết vườn ươm nhằm mục đích phát triển kỹ năng của các nhà thám hiểm mới nổi, sử dụng khả năng của họ và hỗ trợ họ bằng những người hỗ trợ đảm bảo tính bền vững trong lĩnh vực thăm dò khai thác thông qua tăng cường đầu tư vào lĩnh vực thăm dò.

Vườn ươm cũng sẽ nhằm mục đích chuyển giao và trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm giữa các công ty tiên phong trong lĩnh vực khai thác mỏ và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và bền vững.

Ông đề cập đến tầm quan trọng của việc trao quyền cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại địa phương từ góc độ pháp lý, cũng như tài trợ, hỗ trợ cơ sở hạ tầng phù hợp để củng cố hoạt động kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực này.

Sáng kiến ​​Nuthree phù hợp với các mục tiêu trong Tầm nhìn 2030 của Ả-rập Xê-út và Chương trình Hậu cần và Phát triển Công nghiệp Quốc gia (NIDLP) nhằm biến lĩnh vực khai thác mỏ trở thành trụ cột thứ ba của các ngành công nghiệp quốc gia.

Ngoài ra, nó sẽ hỗ trợ ươm tạo và một số công ty khởi nghiệp quốc gia và các nhà thám hiểm mới nổi trở thành nhân tố xây dựng tương lai của đất nước họ và tăng cường đầu tư địa phương vào lĩnh vực thăm dò khai thác mỏ.

Al-Jarrah cho biết Nuthree nhắm mục tiêu vào các sinh viên, nhà nghiên cứu học thuật, các công ty vừa và nhỏ đã xin giấy phép kiểm tra, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thăm dò và các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực khai thác mỏ.

Vườn ươm sẽ cung cấp một số dịch vụ để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, bao gồm phân tích dữ liệu địa chất, cũng như giúp họ xin giấy phép thăm dò, bên cạnh việc cung cấp các khóa học chuyên sâu và hội thảo đào tạo trong lĩnh vực khoa học trái đất.

Bên cạnh các dịch vụ phòng thí nghiệm, phân tích mẫu, khảo sát địa vật lý để phát hiện kim loại, bảo quản mẫu khoan kim cương, Công ty cũng sẽ tiến hành các hoạt động, đối thoại với các chuyên gia, người có chuyên môn trong lĩnh vực thăm dò khoáng sản.

Điều này sẽ cùng với việc cung cấp hướng dẫn cho các học viên trong suốt thời gian của chương trình sáng kiến, cũng như họ sẽ được cung cấp không gian văn phòng để thực hiện công việc của mình.


Nguồn: Stonenews

Thư Viện Đá Tự Nhiên – Biên tập

Comments
Loading...