Tầm quan trọng của việc thử nghiệm khi chọn đá tự nhiên (P2)

0 19

Mục đích bài viết:

1. Giải thích tại sao và làm thế nào các tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM giúp đảm bảo an toàn và chất lượng của ứng dụng đá tự nhiên.

2. Mô tả các thử nghiệm ASTM và / hoặc ANSI có thể áp dụng cho các ứng dụng nội thất, ngoại thất và bề mặt đi bộ.

3. Thảo luận về cách giải thích kết quả thử nghiệm và ý nghĩa của chúng đối với việc lựa chọn vật liệu.

4. Tạo một kế hoạch sử dụng dữ liệu thử nghiệm có liên quan để chọn loại đá thích hợp cho các ứng dụng cụ thể nhằm đảm bảo không gian sử dụng an toàn.

Tiêu chuẩn ASTM

Bạn có biết rằng ASTM C1799 quy định rằng kết quả kiểm tra đá không được quá ba năm? Một trong những nguồn lực quan trọng nhất đối với chuyên gia thiết kế là bộ tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm được phát triển bởi ASTM International và Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI). Các tiêu chuẩn này hướng dẫn ngành công nghiệp đá tự nhiên và giúp bảo vệ người dùng cuối; trên thực tế, hầu hết các thông số kỹ thuật kiến ​​trúc đều yêu cầu đá phải đáp ứng một số tiêu chuẩn ASTM quy định hoặc các tiêu chuẩn thử nghiệm khác trước khi được chấp nhận sử dụng.

ASTM xuất bản khoảng 25 tài liệu liên quan đến đá tự nhiên. Chúng được tổ chức thành bốn loại: Hướng dẫn tiêu chuẩn, Đặc điểm kỹ thuật vật liệu tiêu chuẩn và Phương pháp thử tiêu chuẩn. Tài liệu Hướng dẫn tiêu chuẩn cung cấp thông tin cơ bản và định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp đá. Thông số kỹ thuật vật liệu tiêu chuẩn dành riêng cho từng nhóm đá có kích thước được xác định thương mại – ví dụ như đá cẩm thạch hoặc đá travertine. (Lưu ý: Không có Thông số kỹ thuật vật liệu cho mã não hoặc đá xà phòng.) Các tài liệu này xác định phạm vi giá trị được chấp nhận cho các đặc tính cơ lý của các sản phẩm này và giải thích phương pháp thử nào nên được sử dụng để đánh giá các đặc tính này.

Phương pháp thử tiêu chuẩn mô tả các quy trình thí nghiệm được sử dụng để đánh giá một số tính chất nhất định của vật liệu đá – ví dụ như độ bền nén và độ cứng mài mòn. Chúng ta sẽ sớm xem xét các thử nghiệm này chi tiết hơn, nhưng hiện tại, hãy xem một ví dụ đơn giản cho thấy mối quan hệ giữa Thông số kỹ thuật vật liệu và Phương pháp thử tiêu chuẩn.

Nếu chúng ta nhìn vào Thông số kỹ thuật vật liệu tiêu chuẩn cho đá vôi, chúng ta thấy rằng đá vôi được phân thành ba loại dựa trên tỷ trọng. Tiêu chuẩn đặt ra các giá trị tối thiểu hoặc tối đa cho một số thử nghiệm ASTM cho từng loại đá vôi. Ví dụ, đá vôi loại II hoặc đá vôi tỷ trọng trung bình phải có độ bền mài mòn ít nhất là 10 và độ bền nén ít nhất là 4.000 psi. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét các kết quả xét nghiệm này giúp ích gì cho các cụ thể.

Một số tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM liên quan đến đá tự nhiên; trên hết, các tiêu chuẩn thử nghiệm này giúp đảm bảo mức độ an toàn và chất lượng có thể chấp nhận được cho một ứng dụng nhất định. Tuy nhiên, nếu bạn chưa quen với lĩnh vực này, việc xác định thử nghiệm nào có thể áp dụng cho dự án của bạn có thể rất đáng sợ nếu không muốn nói là quá sức.

May mắn thay, các chuyên gia thiết kế có nhiều tài nguyên hữu ích để sử dụng, bắt đầu từ mỏ đá, nhà cung cấp vật liệu hoặc nhà chế tạo được công nhận. Nhà cung cấp không chỉ có dữ liệu thử nghiệm mà còn có thông tin lịch sử và giai thoại về hiệu suất của một vật liệu nhất định. Họ thường có thể chỉ ra các dự án cụ thể đã sử dụng cùng một loại đá trong một ứng dụng tương tự.

Cuốn cẩm nang thiết kế đá theo kích thước được xem như là “kinh thánh” của ngành công nghiệp đá tự nhiên. Tài nguyên vô giá này là sổ tay tham khảo một cửa bao gồm Bảng chú giải thuật ngữ được minh họa toàn diện về các thuật ngữ ngành đá, mô tả và dữ liệu kỹ thuật cho các giống đá riêng lẻ và hướng dẫn lắp đặt.

Thư viện tài nguyên đá tự nhiên là một tài nguyên được tạo ra cho các kiến ​​trúc sư, nhà thiết kế và nhà thầu. Cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí này bao gồm các tài liệu về tất cả các loại đá tự nhiên, bao gồm các mục đích sử dụng và ứng dụng được đề xuất cho cả khu dân cư và thương mại. Người dùng có thể tinh chỉnh các tìm kiếm của họ bằng cách sử dụng các bộ lọc như loại đá, ứng dụng và loại tài liệu.

Vai trò của Chuyên gia thiết kế

Điều quan trọng là phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của từng người đóng vai trò quan trọng trong quá trình chỉ định, lắp đặt và bảo trì một sản phẩm đá tự nhiên. Chúng bao gồm chuyên gia thiết kế, tổng thầu, nhà cung cấp vật liệu, nhà thầu lắp đặt và người sử dụng cuối cùng.

Với tư cách là người chỉ định, chuyên gia thiết kế chịu trách nhiệm lựa chọn vật liệu dựa trên tiêu chí thẩm mỹ và hiệu suất. Người đó phải có được các mẫu vật lý và hình ảnh đồng thời có được các kết quả thử nghiệm hỗ trợ các tuyên bố về tính năng của vật liệu cho ứng dụng cụ thể đó. Chuyên gia thiết kế có trách nhiệm chọn thử nghiệm nào được bao gồm trong đặc điểm kỹ thuật và nó phải bao gồm mọi thứ cần thiết để có được một giá thầu được thông báo.

Nhà cung cấp vật liệu cung cấp vật liệu cho nhà thầu lắp đặt. Hầu hết các nhà cung cấp đều nắm giữ dữ liệu thử nghiệm từ một loạt thử nghiệm tiêu chuẩn cho các sản phẩm chính của họ. Họ phải có khả năng lấy được vật liệu đáp ứng hoặc vượt quá các thông số tính năng được nêu trong đặc điểm kỹ thuật. Họ cũng nên cung cấp các mẫu thử và thực hiện thử nghiệm để ghi lại rằng vật liệu đáp ứng các thông số đó. Trên thực tế, không phải lúc nào nhà cung cấp cũng có đầy đủ các kết quả xét nghiệm cần thiết.

Tổng thầu giám sát thi công và phối hợp với nhà thầu lắp đặt. Nhà thầu lắp đặt phải có khả năng lắp đặt vật liệu theo quy định. Thông thường, người cài đặt phải kiểm tra nếu được yêu cầu, mặc dù nhiệm vụ này cũng có thể thuộc về người chỉ định hoặc tổng thầu.

Người dùng cuối cũng có một vai trò. Người đó phải hiểu vật liệu và vai trò của mình trong việc bảo trì nó; lý tưởng là, điều này sẽ được thiết lập sớm trong quá trình thiết kế để khách hàng không bị mất cảnh giác.

Có một số tình huống mà bạn có thể phải tìm kiếm thử nghiệm. Có lẽ bạn đang giới thiệu một loại đá mới chưa được tiến hành thử nghiệm. Bạn có thể có dữ liệu kỹ thuật lỗi thời — kết quả thử nghiệm đã hơn ba năm. Hoặc bạn có thể có một dự án đặc biệt yêu cầu thử nghiệm cụ thể không có trong phạm vi thử nghiệm thông thường.

Bạn có một số tùy chọn để tìm kiếm các bài kiểm tra bắt buộc. Bạn có thể yêu cầu công ty khai thác đá hoặc công ty đại diện tiến hành chúng, nhưng hãy sẵn sàng đối mặt với một số kháng cự, tùy thuộc vào mỏ đá hoặc nhà cung cấp, vì họ có thể bán trực tiếp cho chủ nhà và các dự án dân cư không yêu cầu kiểm tra hiệu suất. Các phòng thí nghiệm độc lập cũng có thể thực hiện các thử nghiệm. Nếu bạn dự đoán rằng sản phẩm đá bạn đang chỉ định có thể yêu cầu thử nghiệm bổ sung, hãy đảm bảo tính đến điều này trong thông số kỹ thuật, vì những thử nghiệm này liên quan đến chi phí, cả về thời gian và tiền bạc, và phải được xem xét trong quá trình đấu thầu.

THÍ NGHIỆM LABS: MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ

Có nhiều sự lựa chọn để thử nghiệm và không phải tất cả các phòng thí nghiệm đều được tạo ra như nhau. Điều rất quan trọng là bạn phải tuân theo quy trình được nêu bởi ASTM. Ví dụ, ASTM C170: Phương pháp thử tiêu chuẩn cho cường độ nén của kích thước yêu cầu một số lượng đá cụ thể được thử nghiệm để đáp ứng các thông số kỹ thuật. Đôi khi các phòng thí nghiệm cố gắng thực hiện “đường tắt” —nói cách khác, mặc dù tiêu chuẩn ASTM yêu cầu 20 mẫu, một số phòng thí nghiệm có thể chỉ kiểm tra 10. Điều quan trọng cần ghi nhớ khi tìm kiếm giá thầu từ các phòng thử nghiệm; phòng thí nghiệm với giá thầu thấp hơn có thể chỉ thử nghiệm 10 mẫu, cuối cùng sẽ không phục vụ dự án của bạn.

Tầm quan trọng của rất nhiều mẫu nó để đảm bảo độ bền và sức mạnh tổng thể của đá. Đá tự nhiên có tính dị hướng, có nghĩa là các đặc tính vật lý như sức mạnh, độ bền và khả năng chống lại các yếu tố ăn mòn tự nhiên như nước thay đổi tùy theo hướng mà chúng được đo. Tương tự như thớ gỗ, đá có thể có các “hạt” được tạo ra khi đá hình thành. Mỗi loại đá (đá granite, đá vôi, đá slate, đá marble) đều có mức độ dị hướng riêng và khi thử nghiệm, nếu nhóm mẫu quá nhỏ, có thể không xác minh được vật liệu đó có đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu hay không.

Nguồn: continuingeducation.bnpmedia.com

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...