Sự thật về đá tự nhiên trước những lời đồn: Giải quyết những quan niệm sai lầm phổ biến (P4)

0 9

Mục đích bài viết:

+ So sánh và đối chiếu tính năng của đá tự nhiên với các vật liệu nhân tạo được sử dụng trong các ứng dụng tương tự.

+ Chống lại những lầm tưởng xung quanh đá tự nhiên về chi phí, yêu cầu bảo trì và tính bền vững của nó.

+ Mô tả các nguồn lực và các tiêu chuẩn thử nghiệm áp dụng liên quan đến đá tự nhiên.

+ Giải thích cách đá tự nhiên có thể đáp ứng các mục tiêu xây dựng xanh và hỗ trợ tính bền vững tổng thể của các dự án xây dựng.

Tiêu chuẩn bền vững

Năm 2014, ngành công nghiệp đá tự nhiên đã thiết lập tiêu chuẩn chứng nhận đá bền vững. ANSI 373: Sustainable Production of Natural Dimension Stone (ANSI/NSC 373) cung cấp cho các nhà khai thác và chế tạo đá tự nhiên xác minh của bên thứ ba về các hoạt động bền vững của họ. Tiêu chuẩn này cũng cho phép các nhà xây dựng và thiết kế tự tin chỉ định đá là vật liệu bền vững. Cuối cùng, tiêu chuẩn sẽ giúp thúc đẩy cải tiến liên tục trong ngành vì sự ưu tiên được thể hiện đối với các sản phẩm đã được chứng nhận là bền vững.

ANSI 373-2019 áp dụng cho tất cả các nhà chế biến đá tự nhiên, từ các hoạt động khai thác đá đến các nhà chế tạo đá cuối cùng. Tiêu chuẩn sử dụng hệ thống dựa trên điểm với cả tiêu chí bắt buộc và tùy chọn trong 10 loại. Chứng nhận dựa trên tổng điểm và bao gồm bốn cấp chứng nhận: Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim. Các hoạt động phải được giám sát và đánh giá lại định kỳ để duy trì chứng nhận của họ. Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (COC) bổ sung cho tiêu chuẩn bền vững. Mục đích của nó là thúc đẩy sự bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đảm bảo rằng các sản phẩm đá tự nhiên được sản xuất với các phương pháp tốt nhất cũng được xử lý trong toàn bộ chuỗi cung ứng theo cách đảm bảo và duy trì tính bền vững của chúng.

10 danh mục trong ANSI 373-2019 là:

Nước: sử dụng nước ngọt tối thiểu trong quá trình chế biến và đảm bảo chất lượng tốt của nước được thải trở lại môi trường

Năng lượng: hoạt động tiết kiệm năng lượng với tác động carbon thấp

Lưu giữ & Vận chuyển: hiệu quả của việc vận chuyển và xử lý đá

Quy trình Giám sát Nguồn gốc: một chuỗi liên tục các tổ chức được chứng nhận từ mỏ đá đến người dùng cuối

Hóa chất & Vật liệu: quản lý an toàn các hóa chất trong quá trình vận hành và tránh các hóa chất trong Danh sách Đỏ

Vật liệu dư thừa: lượng vật liệu dư thừa đã qua xử lý thấp và chất thải rắn đi vào bãi chôn lấp

Đổi mới: thúc đẩy cải tiến và chuyển đổi liên tục của ngành

Quản lý địa điểm: các kế hoạch đo lường cụ thể tại địa điểm để đảm bảo quản lý có trách nhiệm các tác động môi trường

Cải tạo đấtcải tạo có trách nhiệm và bền vững các địa điểm khai thác đá sau khi ngừng hoạt động

Sức khỏe & An toàn Con người: kế hoạch đảm bảo rằng người lao động được cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

Quản trị Doanh nghiệp: trách nhiệm xã hội thông qua các quy định tại nơi làm việc và các chương trình nhân viên/ cộng đồng.

Chương trình Công trình Xanh

ANSI 373 đã được cập nhật vào năm 2019 để phù hợp với các chương trình xây dựng xanh đang phát triển, chẳng hạn như Lãnh đạo của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ trong Thiết kế Năng lượng và Môi trường (LEED) và Thử thách Xây dựng Cuộc sống Tương lai của Viện Quốc tế.

Những thay đổi này đang giúp các nhà thiết kế và nhóm dự án đạt được các mục tiêu bền vững của họ. Hãy để chúng tôi xem xét các sản phẩm đá tự nhiên được chứng nhận có thể đóng góp như thế nào cho những mục tiêu này.

LEED v4

Trong LEED v4, đá tự nhiên được chứng nhận có thể đóng góp vào Lựa chọn 1 theo tín dụng Tiết lộ và Tối ưu hóa Sản phẩm Xây dựng: Nguồn cung cấp Nguyên liệu thô, với điều kiện là cơ sở và / hoặc hoạt động khai thác đá đã đạt được chứng nhận, bao gồm cả tín dụng tùy chọn 7.2.1: Ranh giới hệ sinh thái hoặc 7.2.2: Đánh giá tác động môi trường. Tùy chọn này, được tìm thấy trong danh mục Nguồn nguyên liệu, yêu cầu sử dụng ít nhất 20 sản phẩm được lắp đặt vĩnh viễn khác nhau từ ít nhất năm nhà sản xuất khác nhau “đã công bố công khai báo cáo từ các nhà cung cấp nguyên liệu của họ bao gồm các địa điểm khai thác của nhà cung cấp nguyên liệu, cam kết sử dụng đất lâu dài có trách nhiệm về mặt sinh thái, cam kết giảm thiểu tác hại môi trường từ các quy trình khai thác và / hoặc sản xuất,

Ngoài ra, đá tự nhiên đã có nhãn được phê duyệt như Tuyên bố có thể góp phần vào Tùy chọn 1: Báo cáo thành phần vật liệu theo tín dụng Tiết lộ và tối ưu hóa sản phẩm xây dựng: Thành phần vật liệu. Tùy chọn này yêu cầu dự án sử dụng ít nhất 20 sản phẩm được lắp đặt cố định khác nhau từ ít nhất năm nhà sản xuất khác nhau sử dụng chương trình được USGBC phê duyệt để chứng minh lượng hóa chất tồn kho của sản phẩm ít nhất là 0,1 phần trăm (1.000 ppm). Báo cáo thành phần nguyên liệu sử dụng nhiều chương trình, bao gồm Cradle to Cradle và tuyên bố sản phẩm sức khỏe (HPDs). Vì đá tự nhiên được cấu tạo từ một thành phần duy nhất (và tự nhiên), nó là một sản phẩm dễ dàng để lập hồ sơ.

SO SÁNH TÀI LIỆU: CÂU HỎI CẦN XÉT NGHIỆM

Trong phần trước, chúng ta đã xem xét cách so sánh hiệu suất của các vật liệu khác nhau với đá tự nhiên. Dưới đây là một số câu hỏi cần đặt ra khi so sánh tính bền vững của các sản phẩm khác nhau.

Năng lượng thể hiện: Cần bao nhiêu năng lượng để chiết xuất các nguyên liệu thô, xử lý chúng, sản xuất, vận chuyển và phân phối sản phẩm cuối cùng? Vật liệu có sẵn trong khu vực và / hoặc có thể sử dụng sản phẩm tận dụng / tái chế không?

Sức khỏe: Những tác động đến sức khỏe đối với người lao động trong tất cả các giai đoạn sản xuất và vận chuyển? Sau khi được lắp đặt, vật liệu có thải ra các hóa chất có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà không? Còn nếu sản phẩm tiếp xúc với lửa thì sao?

Tính minh bạch: Sản phẩm có các tài liệu hoặc chứng nhận về tính minh bạch đi kèm giúp bạn dễ dàng hiểu được các tác động đến môi trường và sức khỏe của sản phẩm không? Chúng bao gồm công bố sản phẩm môi trường (EPD), công bố sản phẩm sức khỏe (HPD) và các nhãn như GREENGUARD, Declare, và các nhãn khác.

Độ bền: Sản phẩm sẽ phải thay thế bao nhiêu lần trong vòng đời của công trình?

Bảo trì: Chế độ vệ sinh và bảo dưỡng cần thiết cho sản phẩm là gì? Bảo trì có thể chiếm một phần đáng kể trong tổng chi phí vòng đời của một số sản phẩm nhất định.

Tái chế / kết thúc vòng đời: Có các chương trình được thiết lập để tái chế hoặc tái sử dụng vật liệu hay nó được dành cho bãi chôn lấp không?

Thử thách xây dựng cuộc sống

Thử thách Tòa nhà Sống đã là công cụ thúc đẩy ngành xây dựng hướng tới một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với công trình xanh. Nó bao gồm bảy hạng mục, được gọi là Cánh hoa, đề cập đến các khía cạnh khác nhau của một tòa nhà bền vững, khỏe mạnh. The Materials Petal cố gắng “giúp tạo ra một nền kinh tế vật liệu không độc hại, phục hồi sinh thái, minh bạch và công bằng về mặt xã hội”. Theo Cánh hoa Vật liệu, Mệnh lệnh Công nghiệp Có trách nhiệm yêu cầu các nhóm dự án ủng hộ việc tạo ra và áp dụng các tiêu chuẩn do bên thứ ba chứng nhận để khai thác tài nguyên bền vững và thực hành lao động công bằng. Đối với đá, các nhóm dự án phải vận động các mỏ đá và / hoặc nhà sản xuất tất cả các sản phẩm đá có kích thước được sử dụng trong dự án để được chứng nhận theo ANSI 373.

Ngoài ra, đá tự nhiên còn hỗ trợ một số Mệnh lệnh khác, bao gồm Môi trường ưa sinh học và Môi trường trong nhà lành mạnh, cả hai đều thuộc Cánh hoa Sức khỏe & Hạnh phúc.

Cuộc tìm kiếm mỏ đá và nhà chế tạo

Ngành công nghiệp đá tự nhiên từ lâu đã cam kết thực hành bền vững. Điều đó cho thấy, hoạt động khai thác và chế biến đá không phải là không có tác động. Chọn đá đã được chứng nhận có thể giúp đảm bảo rằng bạn đang mang lại lợi ích cho các hoạt động bền vững đồng thời đáp ứng các mục tiêu “xanh” của dự án của bạn.

Ngoài tiêu chuẩn bền vững của nó, Hội đồng Đá tự nhiên công bố các phương pháp tốt nhất về vận chuyển, quản lý chất thải rắn, quản lý nước và quản lý địa điểm khai thác đá. Thật không may, nhiều người đánh đồng khai thác đá với khai thác mỏ và không biết về các phương pháp thực hành tốt nhất được nhiều nhà khai thác và chế tạo đá sử dụng.

Hầu hết các mỏ đá tự nhiên đều có quy mô nhỏ và hoạt động ở cùng một địa điểm trong nhiều thập kỷ. Trong hầu hết các mỏ đá hiện đại, đá được khai thác tỉ mỉ với ít hoặc không cho nổ mìn, vì điều này có thể làm đá bị gãy. Các mỏ khai thác cố gắng giảm thiểu chất thải và tận dụng hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả đá khai thác, thường tìm ra những cách sáng tạo để chuyển “chất thải” thành các dòng thu nhập mới. Trong một số trường hợp, có thể quyên góp hoặc tái chế phế liệu.

Như đã lưu ý trước đó, năng lượng vận chuyển có thể rất đáng kể, vì đá cực kỳ dày đặc, hoặc “nặng”. Các phương pháp hay nhất trong ngành bao gồm từ việc tập trung quản lý vận chuyển hàng hóa đến việc lựa chọn các hãng vận chuyển sử dụng phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và thậm chí chuyển sang các vật liệu đóng gói có thể tái sử dụng và không phải bằng nhựa. Tất cả các chiến lược này không chỉ giúp giảm tác động môi trường của giao thông vận tải mà còn tiết kiệm chi phí vận hành.

ANSI 373 khuyến khích các nhà khai thác và chế tạo mỏ đá giảm thiểu tiêu thụ nước ngọt và đảm bảo chất lượng nước thải trở lại môi trường. Các nhà điều hành phải phát triển và duy trì kiểm kê nước hàng năm, thu hồi và tái chế tối thiểu 25 phần trăm tổng lượng nước được sử dụng. Trên thực tế, một số hoạt động tái chế nhiều hơn thế.

Hầu hết các mỏ đá sẽ có kế hoạch nhằm hạn chế mất môi trường sống, tổn hại đường thủy, xói mòn, ô nhiễm, tiếng ồn và rung động. Ngoài ra, họ sẽ có kế hoạch cải tạo để hướng dẫn phục hồi địa điểm sau khi hoạt động đóng cửa. ANSI 373 yêu cầu các mỏ đá được chứng nhận phải phát triển các kế hoạch như vậy; nhiều tiểu bang cũng yêu cầu chúng. Theo ANSI 373, các kế hoạch nên bao gồm các đề xuất về dọn dẹp địa điểm, đổi mới cơ sở hạ tầng, an toàn địa điểm và phục hồi hệ sinh thái. Các công ty đá cũng nên làm việc với các chủ đất ban đầu hoặc cộng đồng địa phương khi xây dựng kế hoạch của họ.

Ngay cả trước khi tiêu chuẩn bền vững được phát triển, nhiều mỏ đá bị đóng cửa đã được chuyển đổi thành công viên và hồ chứa.

Công viên Mỏ đá và Khu bảo tồn Thiên nhiên rộng 684 mẫu Anh nằm ngay bên ngoài St. Cloud, Minnesota, cung cấp một ví dụ thuyết phục về cách một mỏ khai thác đá một thời đã được cải tạo thành một điểm đến giải trí hấp dẫn. Vào mùa hè, mọi người đổ xô đến mỏ đá để bơi lội, dã ngoại, đi bộ đường dài, câu cá và leo núi; vào mùa đông, trượt tuyết băng đồng và đi bộ trên tuyết rất phổ biến. Từ những năm 1880 đến những năm 1960, một số công ty đá đã vận hành các mỏ đá ở Công viên Quarry ngày nay, mở cửa cho công chúng vào năm 1992.

Các ứng dụng sáng tạo khác cho các mỏ đá cũ bao gồm sân gôn, công viên giải trí, phát triển nhà ở và trường bắn.

Từ mỏ đá đến nhà bếp
Đá Quartz chế tác có năng lượng tiêu tốn lớn hơn đá tự nhiên vì có nhiều bước hơn trong quá trình sản xuất.

Kết luận

Đá tự nhiên là một vật liệu đẹp, linh hoạt với nhiều ứng dụng có thể có, cả bên trong và bên ngoài. Ngoài việc mang lại chất lượng vượt thời gian cho các dự án xây dựng, đá tự nhiên là một thành phần quan trọng trong thiết kế sinh học. Các yếu tố đá tự nhiên có thể giúp tạo ra một môi trường thanh bình, ấm áp, thúc đẩy hạnh phúc và hỗ trợ sức khỏe. Thật không may, một số khách hàng không muốn chỉ định đá tự nhiên vì lo ngại về chi phí, yêu cầu bảo trì và tính bền vững của nó. Là các chuyên gia thiết kế, bạn có thể giúp xóa bỏ những quan niệm sai lầm này, hướng dẫn khách hàng lựa chọn các sản phẩm đá phù hợp với ứng dụng — và việc đó với sự chăm sóc thích hợp sẽ tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Nguồn: continuingeducation.bnpmedia.com

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...