Cut & Jet Shuttle

0 8

Cut & Jet Shuttle, kết hợp với hai bàn quay.

Máy cắt điều khiển số kết hợp bàn quay đĩa + tia nước + cơ giới. Nhờ hệ thống bàn quay cơ giới đặc biệt và sáng tạo, người vận hành có thể tải và dỡ tấm cắt trong khi máy đang làm việc.

Sự kết hợp đặc biệt này giữa tốc độ của đĩa, tính linh hoạt của tia nước và hiệu quả của Cắt & Di chuyển cho phép chất lượng cắt tuyệt vời và khả năng ngăn chặn chất thải vật liệu mạnh mẽ, và nhờ vào hệ thống cơ giới của bàn quay, ‘ ‘không có thời gian chết để xếp dỡ các tấm.

Nguồn: marmomac.com

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...