Các phương pháp tốt nhất của ngành công nghiệp đá tự nhiên: Tiêu thụ, xử lý và tái sử dụng nước (P1)

0 9

Biên soạn bởi: The University of Tennessee Center for Clean Products

Ngày 8 tháng 9 năm 2008 (Sửa đổi ngày 25 tháng 5 năm 2011)

(c) BẢN QUYỀN NATURAL STONE COUNCIL 2008

Hội đồng Đá tự nhiên (NATURAL STONE COUNCIL – NSC) là sự hợp tác của các doanh nghiệp và hiệp hội thương mại đã cùng nhau thúc đẩy việc sử dụng Đá chính hãng trong các ứng dụng thương mại và dân dụng. Bằng cách tổng hợp các nguồn lực, mục tiêu của họ là tăng cường hiểu biết, sự ưa thích và tiêu thụ các sản phẩm tự nhiên này. Các hiệp hội thương mại liên kết với NSC bao gồm Allied Stone Industries, Elberton Granite, Indiana Limestone Institute, Natural Stone Institute, National Building Granite, National Slate Association, New York State Bluestone Association, Pennsylvania Bluestone Association và Natural Stone Alliance.

Hội đồng Đá tự nhiên cam kết hỗ trợ các sáng kiến ​​và cải tiến bền vững ở mọi cấp độ trong việc sản xuất các sản phẩm Đá chính hãng. Do đó, NSC đã thành lập Ủy ban Bền vững bao gồm các thành viên chủ chốt trong ngành để nâng cao vấn đề bền vững trong ngành và cung cấp một cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến ​​liên quan. Năm 2007, Ủy ban Bền vững NSC đã hợp tác với Trung tâm Sản phẩm Sạch (CCP) tại Đại học Tennessee để đánh giá các hoạt động hiện tại của ngành liên quan đến sản xuất đá. Trong năm 2011, Tiểu ban NSC đã xem xét và cập nhật thêm tài liệu này.

Tài liệu này nhằm mục đích thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn cho các bên liên quan như là “Thực tiễn tốt nhất” trong ngành của chúng tôi và KHÔNG nhằm mục đích phục vụ như một tiêu chuẩn tham chiếu.

Tài nguyên nước – Nhu cầu Bảo tồn

Quản lý nước là một phần không thể thiếu để đạt được các thông lệ bền vững và ngày càng trở thành một ưu tiên cao trong bất kỳ ngành công nghiệp nào. Điều này là do các nguồn nước mới và hiện có trở nên khan hiếm hơn ở nhiều khu vực trên toàn thế giới; lượng nước tiêu thụ bình quân đầu người tăng hàng năm; tỷ lệ cấp nước và cống rãnh đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua (100-400%); và các phương án cấp nước mới quá tốn kém hoặc thậm chí không có sẵn. Ngày càng có nhiều sự công nhận đối với việc tiết kiệm nước, năng lượng, vận hành và bảo trì có thể được thực hiện thông qua việc thực hiện các chiến lược tiết kiệm nước.

Do đó, điều quan trọng đối với Hội đồng Đá tự nhiên là phải thiết lập các hướng dẫn thực hành tốt nhất để duy trì mối quan hệ có trách nhiệm với môi trường và nguồn tài nguyên quý giá này. Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc sử dụng nước vì nó liên quan đến các hoạt động khai thác và chế biến đá liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm đá tự nhiên thực thụ. Mục đích là giới thiệu thông tin về các thủ tục và chiến lược hiện có để cải thiện và bảo tồn. Các phương pháp để tăng hiệu quả, tuần hoàn và tái sử dụng không chỉ làm giảm tác động môi trường của quá trình sản xuất mà còn tiết kiệm chi phí. Các vấn đề được đề cập bao gồm:

  • Mô tả việc sử dụng nước trong các hoạt động khai thácgia công đá
  • Các chiến lược bảo tồn trong các quá trình khai thác, cắt và hoàn thiện
  • Những thay đổi về địa điểm có thể giảm nhu cầu sử dụng nước, giảm thiểu bụi và bắt đầu các bước đầu tiên hướng tới việc khắc phục mỏ đá
  • Thảo luận về việc nâng cấp cơ sở và thiết bị giúp tăng hiệu quả sử dụng nước
  • Tổng quan về hệ thống ao lắng để bảo tồn và tái sử dụng
  • Lợi ích tổng thể khi thực hiện kế hoạch quản lý nước

Nguồn: naturalstonecouncil.org

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...