Các phương pháp tốt nhất của ngành công nghiệp đá tự nhiên: Giao thông vận tải (P1)

0 13

Biên soạn bởi: The University of Tennessee Center for Clean Products

Ngày 24 tháng 6 năm 2009 (Sửa đổi tháng 9 năm 2018)

(c) BẢN QUYỀN NATURAL STONE COUNCIL 2009

Hội đồng Đá tự nhiên (NSC) là sự hợp tác của các doanh nghiệp và hiệp hội thương mại đã cùng nhau thúc đẩy việc sử dụng Đá chính hãng trong các ứng dụng thương mại và dân dụng. Bằng cách tổng hợp các nguồn lực, mục tiêu của họ là tăng cường hiểu biết, sự ưa thích và tiêu thụ các sản phẩm tự nhiên này. Các hiệp hội thương mại liên kết với NSC bao gồm Allied Stone Industries, Elberton Granite, Indiana Limestone Institute, Natural Stone Institute, National Building Granite, National Slate Association, New York State Bluestone Association, Pennsylvania Bluestone Association và Natural Stone Alliance.

Hội đồng Đá tự nhiên cam kết hỗ trợ các sáng kiến ​​và cải tiến bền vững ở mọi cấp độ trong việc sản xuất các sản phẩm Đá chính hãng. Do đó, NSC đã thành lập Ủy ban Bền vững bao gồm các thành viên chủ chốt trong ngành để nâng cao vấn đề bền vững trong ngành và cung cấp một cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến ​​liên quan. Năm 2007, Ủy ban Bền vững NSC đã hợp tác với Trung tâm Sản phẩm Sạch (CCP) tại Đại học Tennessee để đánh giá các hoạt động hiện tại của ngành liên quan đến sản xuất đá chiều.

Trong năm 2011, Tiểu ban NSC đã xem xét và cập nhật thêm tài liệu này. Thực tiễn tốt nhất được xác định và trình bày trong tài liệu này là kết quả trực tiếp của nỗ lực của NSC và CCP nhằm xác định và cải thiện hồ sơ môi trường của ngành công nghiệp đá tự nhiên.

Tài liệu này nhằm mục đích thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn cho các bên liên quan như là “phương pháp tốt nhất” trong ngành của chúng tôi và KHÔNG nhằm mục đích phục vụ như một tiêu chuẩn tham chiếu.

Nhu cầu vận chuyển chiến lược

Vận chuyển có kế hoạch tốt là một thành phần quan trọng trong ngành công nghiệp đá tự nhiên vì bốn khía cạnh khiến đá tự nhiên khác biệt với nhiều sản phẩm xây dựng khác:

  1. Nguyên liệu thô cũng là sản phẩm cuối cùng (đôi khi ngoại trừ một lượng nhỏ nhựa hoặc chất kết dính).
  2. Không thể kiểm soát được vị trí sản xuất nguyên liệu thô.
  3. Mỗi khoản tiền gửi là duy nhất, cung cấp các tính chất thẩm mỹ và vật lý cụ thể.
  4. Đá dày đặc vô cùng.

Mặc dù đặc điểm đầu tiên tự nó là một đặc tính tích cực vì nó loại bỏ việc vận chuyển các thành phần bổ sung đến nơi chế tạo, việc kết hợp nó với các đặc tính thứ hai và thứ ba khiến cho việc vận chuyển đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp đá trên toàn thế giới. Vì các mỏ đá phải nằm ở nơi đã hình thành mỏ địa chất, và các dự án có thể đòi hỏi một diện mạo rất đặc biệt, nên việc vận chuyển trên toàn cầu có thể khó tránh khỏi. Thêm thực tế là đá tương đối nặng, việc vận chuyển vật liệu có thể nhanh chóng trở nên tốn kém về mặt kinh tế cũng như môi trường.

Thực hiện quản lý vận tải thúc đẩy hiệu quả vận chuyển, cuối cùng giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và giảm chi phí. Một chiến lược vận tải toàn diện và chủ động cũng có thể cải thiện mối quan hệ giữa người vận chuyển và người gửi hàng và nâng cao uy tín trách nhiệm xã hội của mỏ đá hoặc cơ sở chế biến. Trên thực tế, một nghiên cứu về tiêu chuẩn vận tải của FedEx đã chứng minh rằng mức độ dịch vụ khách hàng cao hơn và chi phí vận tải thấp hơn được thấy ở các công ty có kế hoạch vận chuyển chiến lược (Younkin 2006). Tài liệu này cung cấp hướng dẫn để phát triển và thực hiện các thực hành như vậy.

Nguồn: naturalstonecouncil.org

Ban biên tập –  Thư Viện Đá Tự Nhiên

Comments
Loading...