Bài viết mới nhất

Tin tức ngành

Giải Pháp Toàn Diện

Theo dõi chúng tôi

bài viết gần đây

bài viết gần đây

bài viết gần đây

Nhập khẩu đá marble, đá granite và gốm sứ thành phẩm của Nhật Bản trong 9 tháng năm 2021

Nhập khẩu đá marble thành phẩm, các sản phẩm đá granite và gốm sứ từ Nhật Bản đang phục hồi với tốc độ chậm. Những dự báo vào đầu năm, về sự ổn định của lĩnh vực xây dựng với mức tăng trưởng ít trong năm 2021, dường như có tác động tích cực…

Recent Posts